รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ชัยภูมิ
92
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
17
23
29
23
-
-
92
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
5
3
3
-
-
15
 
Remark :
91
ภัณฑิลา  พิมพ์วงศ์
ชัยภูมิ
6
อภิสรา  รอบแคว้น
ชัยภูมิ
88
จิตร์ติมา  ศิริฤกษ์
ชัยภูมิ
14
ศศิวิมล  เหลาสา
ชัยภูมิ
11
ชลธิชา  คอบพิมาย
ชัยภูมิ
27
ณัฐิดา  พลมาศ
ชัยภูมิ
19
อภิศมัย  จันรักษา
ชัยภูมิ
5
ลักษมี  เหวชัยภูมิ
ชัยภูมิ
89
ศศิธร  เวียงอินทร์
ชัยภูมิ
96
กัญรัตน์  ขันธวิชัย
ชัยภูมิ
38
ชญานิษฐ์  บุญรอด
ชัยภูมิ
49
ฟ้านะรี  ใหทอง
ชัยภูมิ
   
30
เชียงราย
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
3
12
9
6
-
-
30
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
1
-
1
-
-
4
 
Remark :
12
โศรดา  ปาริต
เชียงราย
9
วีรภามาศ  ฟองจันทร์สม
เชียงราย
45
ดุษฎีพร  วงค์ฝั้น
เชียงราย
11
ธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
เชียงราย
8
ศุภานัน  แก้วเปี้ย
เชียงราย
48
พิชณาภรณ์  แก้วประภา
เชียงราย
35
แพรไพลิน  ไชยชุมภู
เชียงราย
13
จิดาภา  ไทยมี
เชียงราย
15
พรรณิศา  เหม่ากระโทก
เชียงราย
1
น้ำทิพย์  มูลใจทราย
เชียงราย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ