รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงราย
82
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
27
21
15
19
-
-
82
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
2
5
5
-
-
14
 
Remark :
88
ชญานนท์  มูลแก้ว
เชียงราย
69
อัครพล  ใหม่แก้ว
เชียงราย
11
วิชัย  แซ่เซอ
เชียงราย
74
ณัฐวุฒิ  ปานคำ
เชียงราย
99
ชญานนท์  โพธิวงค์
เชียงราย
34
ณัฐภัทร  แสนธิเลิศ
เชียงราย
72
กฤตภัค  ชัยวรรณะ
เชียงราย
22
ศักรภพน์  ปาปวน
เชียงราย
23
ศิริวุฒิ  ทิพย์กนก
เชียงราย
76
ภัคพล  อินทะรังษี
เชียงราย
35
นิธิศ  ประชาเดชสุวัฒน์
เชียงราย
0
ศรัณยู  โฮ
เชียงราย
   
67
อุดรธานี
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
17
10
16
24
-
-
67
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
1
2
5
5
-
-
13
 
Remark :
9
ตรัย  นิ่มทวัฒน์
อุดรธานี
23
ธนบดี  สายสินธุ์
อุดรธานี
24
ศิวกร  สิงหบำรุง
อุดรธานี
7
ก้องภพ  สุพร
อุดรธานี
14
ธรรศ  อินทร์สิราช
อุดรธานี
1
พงศ์ภักดิ์  ทิวะทรัพย์
อุดรธานี
13
ไกรฤกษ์  สรวงศิริ
อุดรธานี
4
ธนธรณ์  เหล่าสูงเนิน
อุดรธานี
22
พันธการณ์  ขุนเรศ
อุดรธานี
21
ชนกลิขิต  บุญชุ่ม
อุดรธานี
20
ภูวดล  หม่องคำมี
อุดรธานี
10
อัศวิน  ตุ้มมี
อุดรธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ