SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กลางไทย    
นามสกุล
นรสิงห์
เพศ
ชาย
สถานะ Sport Hero
NO
สังกัด
ชัยนาท
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ตะกร้อลอดห่วง
  ทีมชาย (กติกาสากล)
 
     
Sponcer