SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นครสวรรค์
นครสวรรค์
2
BLUE
พิจิตร
พิจิตร
 
 
 
 
 
 
Sponcer