SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
2
BLUE
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer