SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบสาม  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
2
BLUE
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer