SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบสาม  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2
กระบี่
กระบี่
 
 
 
 
 
 
Sponcer