SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
2
BLUE
ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer