SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงที่ 3  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:20 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
BLUE
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer