SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงที่ 3  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
อุดรธานี
อุดรธานี
2
BLUE
พิจิตร
พิจิตร
 
 
 
 
 
 
Sponcer