SAT GRS
   
มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 55
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 65
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 57
กระบี่  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs  สระแก้ว
 รอบชิงที่ 3
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 59
พัทลุง  vs  อุตรดิตถ์
 รอบชิงที่ 3
15:25
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 67
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
15:25
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 61
น่าน  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 68
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   คู่ที่ 63
กระบี่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแก้ตัว
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 19
พัทลุง  vs  สระแก้ว
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 21
ตรัง  vs  น่าน
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 23
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม มวยปล้ำ  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer