SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 62
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 66
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer