เซปักตะกร้อ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแรก
17:00
ตาก  vs  นนทบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เซปักตะกร้อ  1 รายการ