ตะกร้อลอดห่วง
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 24
 รอบแรก
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ