รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 91
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ภูเก็ต
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
กาญจนา  คำแก้ว
ภูเก็ต
BLUE
ศิรดา  เตียงน้อย
ภูเก็ต
BLUE
ปานรพี  แซ่ฟ่ง
ภูเก็ต
 
0
สุรินทร์
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
หทัยรัตน์  นาคส่องแสง
สุรินทร์
RED
มานิตา  ภาสกานนท์
สุรินทร์
RED
ปวริศา  จันขาว
สุรินทร์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค