รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 155
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ขอนแก่น
1
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
ยุทธภูมิ  ล่ามสมบัติ
ขอนแก่น
 
4
พิจิตร
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
ชินวัฒน์  นะราชา
พิจิตร
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค