รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 169
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
1
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
อภิสิทธิ์  จันทฤทธิ์
กาญจนบุรี
 
0
สุโขทัย
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
จิราวุฒิ  เพิ้งจันทร์
สุโขทัย
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค